výchova

vzdělání

zábava

Novinky a akce

Zrušení kroužků v MŠ

Vážení rodiče. Dne 19.6. odpadá kroužek Aj z organizačních důvodu. A 20.6. odpadá pohybový kroužek z důvodu konání zahradní slavnosti.

Školné na červenec/srpen

Vážení rodiče, prosíme do 28.6. 2024 uhradit školné za měsíc červenec/srpen ve výši 450,-. Částku můžete uhradit přímo vedoucí paní učitelce Mileně Podhajské, nebo přímo na náš účet: 181805210/300 ( do poznámky je nutno uvést jméno dítěte). Prosíme Vás o dodržení datumu splatnosti. Děkujeme.

Zahradní slavnost.

Vážení rodiče. Rádi bychom Vás pozvali na „Zahradní slavnost“, která se koná 20.6. 2024 od 15:00h na pozemku MŠ. Zde budete moci shlédnout hranou pohádku „Jak šli indiáni za sluncem“ a následně si budete moci vychutnat pasování našich předškoláčků na školáky. Následně bychom rádi poděkovali všem rodičům a pozvali Vás na malý raut ( drobné […]

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

14 6 13 1 12 8 3 18 16 5 17 2 10 9 4 11 19 7 15

Třídní schůzky pro předškoláky.

Vážení rodiče. Dne 15.2. od 15:00 se konají třídní schůzky pro předškoláky.

Akce II. Pololetí

Vážení rodiče. Prosíme o uhrazení částky 1500,- na školní akce a to do 8.3.2024 vedoucí paní učitelce Mileně Podhajské. Děkujeme.

Rodičovská schůzka pro rodiče předškolních dětí.

Vážení rodiče. Dne 8.2. od 15:00 se bude konat třídní schůzka pro předškolní děti. Prosíme o hojnou účast.

Zrušení kroužků v MŠ tento týden

Vážení rodiče. Tento týden jsou zrušeny oba dva kroužky z provozních důvodů.

Zrušení Besedy s paní Perclovou

Vážení rodiče, z důvodu nemoci je zrušena tento týden beseda s paní Perclovou. Náhradní termín Vám bude oznámen.