Úhrada školného.

Vážení rodiče,

do 18.4. 2022 je nutné uhradit školné ve výši 750,- za období duben, květen, červen.

Školné lze uhradit:

  1. bankovním převodem č.účtu: 181805210/0300 ( do poznámky uveďte jméno dítěte)
  2. hotově u vedoucí paní učitelky Podhajské

 

Žádáme Vás o dodržení termínu splatnosti.