Placení školného a rodičovský příspěvek na akce.

Vážení rodiče.

Školné za září činí 300,-. Uhradit jej lze na učet

(číslo účtu:181 805 210/0300)

nebo vedoucí paní učitelce Mileně Podhajské nejpozději do 16.9. 2022.

Dále je potřeba uhradit rodičovský příspěvek na akce a to ve výši 1000,- nejpozději do konce měsíce září a to pouze 

vedoucí paní učitelce Mileně Podhajské. 

Děkujeme