Mimořádná schůze.

Vážení rodiče. Dne 29.9. od 16:00 se koná mimořádná schůze s vedoucí školní jídelny p. Vránovou. Chůze bude probíhat ve třídě kuřátek.