Úhrada školného

Vážení rodiče,

do 16.ledna 2023 je nutné uhradit školné ve výši 900Kč za období (leden-březen).

Školné lze uhradit :

1.) bankovním převodem č.účtu : 181805210/0300 (do poznámky uveďte jméno dítěte)

2.) hotově vedoucí učitelce p. Podhajské

Žádáme Vás o dodržení termínu splatnosti.