Školné na červenec/srpen

Vážení rodiče,

prosíme do 28.6. 2024 uhradit školné za měsíc červenec/srpen ve výši 450,-.

Částku můžete uhradit přímo vedoucí paní učitelce Mileně Podhajské, nebo přímo na náš účet: 181805210/300 ( do poznámky je nutno uvést jméno dítěte). Prosíme Vás o dodržení datumu splatnosti. Děkujeme.