Kroužky.

Vážení rodiče.

od 11.9. Se můžete zapisovat ve vestibulu na nástěnce u dveří kuřátek do kroužků. Kroužky jsou od 4 let a některé mají z důvodu náročnosti a nutnosti individuálního přístupu omezené místo. Letos otvírákem opět Anglický kroužek, kroužek šikovných ručiček, výtvarný kroužek a pohybové hrátky.