Historie ZŠ

Vzdělanost v Chotusicích má hluboké kořeny v dějinách obce!
… a to i přes to, že se z jistotou neví, kam samý počátek školství v naší obci sahá. Převážně je spojováno se založením farní školy, avšak ani tento letopočet se nedá s jistotou určit.

Domníváme se ale, že tomu bylo mnohem dříve, jak v roce 1677, kdy jsou známy první písemné zmínky o Jiřím Kafkovi, který jako 16-ti letý v obci učiteloval a to od roku 1677 do roku 1716.