Základní škola

Naše škola – Vaše škola,

aneb vše, co Vašemu dítěti můžeme nabídnout


kapacita školy: 50 žáků
Učitelský sbor
Mgr. Marta Radlová
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 20 let ve školství
Mgr. Lucie Miřátská
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 10 let ve školství
Mgr. Dagmar Václavková
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 20 let ve školství
Mgr. Lenka Neumanová
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 20 let ve školství
Eva Lancová, DiS.
vychovatelka ŠD
 
 
 

Zájmové kroužky

Šikovné ruce – pod vedením Mgr. Dagmar Václavkové

Anglický jazyk – pod vedením Mgr. Lenky Neumanové

Košíkářství – pod vedením Mgr. Lucie Miřátské

Stiga hokej – pod vedením Jaroslava Rajsíka

Hravé zdravotní cvičení – pod vedením Šárky Havrdové

 

Ostatní nabízené aktivity v rámci školy

celoroční projekty: Recyklohraní, Ovoce do škol, Školní mléko, Čtení pomáhá, stolování

plavecký výcvik, atletické závody pobyt na čerstvém horském vzduchu – škola v přírodě, školní výlet cvičení
v přírodě, koloběžkiáda, cyklistika, drakiáda, přespání ve škole, vánoční besídka

pravidelné soutěže a hry v rámci ŠD

návštěva divadelních a filmových představení, beseda s Policií ČR

vystoupení žáků na veřejných akcích – spolupráce s OÚ Chotusice

návštěva Hasičského záchranného sboru v Kutné Hoře a Letiště Čáslav

Školská rada

Byla ustanovena v roce 2005, je tříčlenná a schází se pravidelně, minimálně 2x do roka.

Členové:
pedagogický pracovník – Mgr. Dagmar Václavková, zástupce zřizovatele – Petr Marek,

zástupce rodičů – Slavoj Melcr

Provozní zaměstnanci
Irena Mezeiová – školnice, topič