Základní škola

Desatero výhod málotřídní školy

  1. Naše škola prochází pravidelně jednou za několik let testováním žáků v různých předmětech (matematika, český jazyk, angličtina..). Již po mnoho let je naše škola v tomto testování hodnocena vysoce nad celorepublikovým průměrem.
  2. Počet dětí v celé třídě se pohybuje okolo 12 – 15 dětí (cca 5 – 7 dětí v jednom ročníku). Každé dítě je v hodině mnohokrát vyvoláno, probírané učivo si tak lépe zapamatuje a lépe mu porozumí. V klasické třídě je to cca 20 – 30 dětí. Pro srovnání s velkou školou: náš jeden ročník má 4 žáky, ve velkých školách je dětí cca 24, u nás je tedy žák vyvolán minimálně 6x častěji.
  3. Děti jsou sžité s obcí, ve které vyrůstají a ve které chodí do školy. Často se stává, že děti, které chodí do školy jinam, vypadnou z vesnického kolektivu. Například se děti ve škole domluví, že si půjdou odpoledne hrát na hřiště. Děti mají společné zážitky ze školy, z družiny, ze zájmových kroužků, které jsou ve škole.
  4. Děti v rozmanitém kolektivu bývají tolerantnější ke svému okolí. Pomoc mladším spolužákům je pro ně samozřejmá, zrovna tak i pomoc dospělým.
  5. Děti se naučí samostatné práci, zároveň se ale nebojí přihlásit. Často máme pozitivní zpětnou vazbu od učitelů z 2. stupně okolních škol – naše děti jsou chválené, že jsou zvyklé pracovat samostatně, ale zároveň se nebojí přihlásit a mluvit s učitelem.
  6. Na naší škole je malý kolektiv – jak dětí, tak zaměstnanců. Děti velmi rychle poznají všechny osoby ve škole a celé zázemí školy, mají příjemný pocit z rodinného prostředí.
  7. Učitelé znají osobně často celé rodiny, je zde tedy i mnohem lepší spolupráce s celou rodinou dítěte. Není pro nás problém dítě v hodině omluvit, že například nemá domácí úkol, protože víme, že se mu teď zrovna narodila sestřička nebo že mu například stůně babička.
  8. Velmi úzce spolupracujeme s obcí, obecním úřadem a místními spolky. Během celého roku se koná několik obecních akcí, kterých se účastní i naše škola, např. vystoupení pro seniory, Den dětí, rozsvícení stromečku, vítání občánků.
  9. Naše škola a mateřská škola tvoří jeden právní subjekt, budovy jsou od sebe cca 200 m. Mnoho dětí má v mateřské škole sourozence. Je tak pro rodiče mnohem jednodušší stavit se se školákem ve škole a následně s dítětem ve školce. Mnoho dětí chodí do školy i ze školy pěšky. Odpadá zde dojíždění (a s ním spojený stres, aby se vše stihlo) do okolních měst nebo vesnic.
  10. Spolupráce s mateřskou školou je na výborné úrovni. Během celého roku pořádáme společné exkurze, výlety, akce (Den dětí, plavání, školáci také čtou dětem ve školce). Děti se tak často potkají se svým sourozencem. Je pro ně přirozené mít svého nejbližšího nablízku.

Naše škola – Vaše škola,

aneb vše, co Vašemu dítěti můžeme nabídnout

kapacita školy: 50 žáků
Učitelský sbor
Mgr. Marta Radlová
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 20 let ve školství
Mgr. Lucie Miřátská
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 10 let ve školství
Mgr. Dagmar Václavková
vysokoškolské pedagogické vzdělání, praxe více jak 20 let ve školství
Martin Holoubek
výuka angličtiny
Eva Lancová, DiS.
vychovatelka ŠD

Zájmové kroužky

Hravé zdravotní cvičení – každé pondělí od 15:00 h do 16:00 h, vedoucí kroužku Šárka Havrdová

Šikovné ruce – sudé středy od 12:30 h do 14:30 h, vedoucí kroužku Mgr. Dagmar Václavková

Košíkářství – liché středy od 12:30 h do 13:30 h, vedoucí kroužku Mgr. Lucie Miřátská

Anglický jazyk – sudé čtvrtky od 13:00 h do 13:45 h, vedoucí kroužku Lucie Nováková

Ostatní nabízené aktivity v rámci školy

celoroční projekty: Ovoce do škol, Školní mléko, sběr papíru

plavecký výcvik, atletické závody, školní výlet

cvičení v přírodě, koloběžkiáda, cyklistika, drakiáda, přespání ve škole, vánoční besídka

pravidelné soutěže a hry v rámci ŠD

návštěva divadelních a filmových představení, beseda s Policií ČR, beseda s dentální hygienistkou

vystoupení žáků na veřejných akcích – spolupráce s OÚ Chotusice

vítání občánků, rozsvícení vánočního stromečku, vystoupení pro seniory

návštěva Hasičského záchranného sboru v Kutné Hoře a Letiště Čáslav

Školská rada

Byla ustanovena v roce 2005, je tříčlenná a schází se pravidelně, minimálně 2x do roka.

Členové:
pedagogický pracovník – Mgr. Dagmar Václavková, zástupce zřizovatele – Petr Marek,

zástupce rodičů – Slavoj Melcr

Provozní zaměstnanci
Irena Mezeiová – školnice, topič