Současnost ZŠ

Základní škola Chotusice je neúplnou základní školou s pěti ročníky I. stupně ve dvou sloučených třídách.
Školní budova je umístněna v samostatném oploceném areálu.

Okolí budovy má parkovou úpravu, která slouží  k relaxaci v době přestávek.
 1   2
3
K výuce tělesné výchovy slouží žákům prostorná…,

… útulná …

4   5

… a dostatečně vybavená tělocvična

Materiální vybavenost školy

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové tituly.

Obě třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi…

Obě třídy jsou vybaveny novými interaktivními tabulemi.

6   7

Technické podmínky školy

Škola je vybavena serverem, na který je připojen dostatečný počet počítačových stanic a tiskárny. Samozřejmostí je připojení všech PC stanic na internet. Při výuce hodin Informatiky jsou používány nové počítače.

Při hodinách výtvarné výchovy a výtvarného kroužku mají žáci možnost využívat učebnu v suterénu budovy k tomuto účelu uzpůsobenou…


Družina
9
  Mají – li rodiče zájem, mohou své dítě umístit do školní družiny, která je otevřena každý všední den ráno od 6:30 do 7:30 a po vyučování do 15:30 hodin.
10