Školní družina

Školní družina je součástí ZŠ s právní subjektivitou.

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, které přispívá k odstranění únavy předchozí školní výuky vhodným střídáním práce a odpočinku. Učí žáky ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.

Školní družina se nachází v 2. patře v budově školy. Žáci pracují v jednom oddělení.

Měsíční poplatek činí 100,- Kč.

Kapacita školní družiny je 25 žáků.

Vychovatelka školní družiny: Eva Lancová, DiS.