Školní družina

Školní družina je součástí ZŠ s právní subjektivitou. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, které přispívá k odstranění únavy předchozí školní výuky vhodným střídáním práce a odpočinku. Učí žáky ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy.

Školní družina se nachází v 2. patře v budově školy. Žáci pracují v jednom oddělení.

Kapacita školní družiny je 25 žáků.

Vychovatelka školní družiny: Eva Lancová, DiS.

 

Měsíční poplatek ve školním roce  2023/2024 činí 150,- Kč.

Platba je prováděna zpravidla v hotovosti v kanceláři školy.

 

platba za období září 2023 ve výši 150,- Kč je splatná 15.9.2023

platba za období říjen – prosinec 2023 ve výši 450,- Kč je splatná 15.10.2023

platba za období  leden – březen 2024 ve výši 450,- Kč je splatná 15.1.2024

platba za období duben – červen 2024 ve výši 450,- Kč je splatná 15.4.2024