Školní jídelna

Adresa: 285 76 Chotusice 35
Vedoucí: Marie Vránová
Telefon:
 +420 315 550 031 
E-mail: jidelna.chotusice@seznam.cz
Kuchařka:
 Taťána Marelová
Kapacita zařízení: celkem 120 jídel

Číslo účtu: 181805210/0300

Kapacita výdejny v ZŠ: 50 jídel

 

Ceny stravného
Mateřská škola

Pouze celodenní stravné (svačina ranní, oběd, svačina): 40,- Kč

 

Základní škola
1. – 4. ročník: oběd 27,- Kč

5. ročník: oběd 28,- Kč

 

Úhrada stravného je do 10. dne následujícího  měsíce na účet číslo: 181805210/0300

 

Obědy je možno odhlásit vždy jeden den dopředu do 13:00 hodin: telefonicky na číslo 315 550 031 nebo na emailovou adresu jidelna.chotusice@seznam.cz

V pondělí možno odhlásit do 7:30 hodin.

V pozdější době již není možno stravu odhlásit, ale vyzvednout si ji osobně ve školní jídelně v 10:45 hodin do vlastních atestovaných jídlonosičů.

Nemocný žák má nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci.

Cena stravného se může během školního roku měnit v závislosti na vývoji cen v ČR.