Historie MŠ

Mateřská škola Chotusice je škola s poměrně mladou historií…
1.5.1940 byla poprvé otevřena, a to v budově základní školy v prostorách dnešní jídelny.   V této době byla místnost pro děti vybavena velmi stroze a to až do roku 1946, kdy byly vytvořeny vhodnější podmínky  – učebna byla vybavena novým nábytkem – stolky, židličkami, skříňkami. Děti využívaly také školní zahradu, kde bylo pouze pískoviště.
V té době navštěvovalo Mateřskou školku v průměru 25 dětí.
Nově postavená budova, v té podobě, která je známá dodnes, otevřela své dveře prvním dětem v roce 1980. Vše v ní (vybavení, interiéry a školní pomůcky) zářilo novotou. O děti se staraly tři pedagogické pracovnice a v Mateřskou školku navštěvovalo 56 dětí, kdy se část dětí dovážela z nedaleké Čáslavi autobusem. Mateřská škola měla dvě třídy.
Ve školním roce 1995/1996 vzniká při MŠ školní družina, ve které se všechny vyučující periodicky střídaly.
Celkový úbytek dětí ve společnosti se projevil i v naší školce.
Ve školním roce 2000/2001 se Mateřská školka stává jednotřídní a to z důvodu velmi nízkého počtu přihlášených dětí … pouhých 24 dětí!! Jedna z pedagogických pracovnic odchází zastávat práci vychovatelky do Školní družiny a zároveň na část úvazku vyučuje v Základní škole.
1.1.2003 vzniká nový právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Chotusice, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Chotusice.
Počet dětí se začal pomalu zvyšovat: ve školním roce 2004/2005 bylo ještě 23 dětí, ve školním roce 2005/2006 27 dětí, ve školním roce 2006/2007 33 dětí, ve školním roce 2007/2008 39 dětí(z toho dvě integrované – zdravotně omezené) a ve školním roce 2008/2009 39 dětí (z toho jedno integrované ).
V roce 2006 byla v budově Mateřské školy provedena rekonstrukce sanitárního zařízení, byly vybudovány nové rozvody teplé vody a vyměněny rozvody topení, které bylo z topení na tuhá paliva změněno na plynové. V jedné části budovy byla vyměněna dřevěná okna za plastová.
Od 1.9.2006 má Mateřská škola opět dvě oddělení.
 
 
 
 
  
K Mateřské škole patří i rozlehlá zahrada se zahradním nábytkem, skluzavkami a pískovištěm, které se v mimoprovozní době dá z hygienických důvodů zakrýt plachtou. Na zahradě byly provedeny menší úpravy. Část starších keřů byla vyřezána a byly vysázeny nové konifery.

Odstranil se nevyhovující bazén a prostor po něm byl zatravněn, čímž se rozšířila plocha pro hry dětí.

Na zahradu byl také vybudován nový přístupový chodník zvyšující bezpečný přístup dětí do jejich prostor.